Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Χιονισμένη Εληά - Βέροια 2017