Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Ξηρολίβαδο

Δάσος στο Ξηρολίβαδο