Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Ασώματα

Φράγμα Αλιάκμωνα