Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας | Ασώματα

Φράγμα 15-06