Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

1o Γυμνάσιο (Φιλίππειο)