Φωτογραφίες Βέροιας - Ημαθίας

Επιτύμβιες πλάκες

Εδώ φυλάσσονται οι επιτύμβιες πλάκες του Παλαιού Ισραηλιτικού Νεκροταφείου Βεροίας.