Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ημαθίας - Βέροιας | Βέροια - Κρύα Βρύση

Βέροια - Κρύα Βρύση (Ταχείες)