Συνεργεία - Αυτοκινήτων - Ιδιωτικό ΚΤΕΟ (Μακροχώρι)