ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ - 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας

1ο ΕΠΑΛ Βέροιας
2331029511
2331021549
Εργοχώρι Βέροια 
Βέροια