Γεωλόγοι - Γκανίδης Δήμος

Γκανίδης Δήμος
2331072243
Καραβαγγέλη 3
dimos_ganidis@hotmail.com
Βέροια